Rhatha Phongam

Rhatha Phongam, pravarde Ying, yra Tailando aktorė, dainininkė ir modelis.